Frågor & Svar

Vad är Kontaktdagarna?

Kontaktdagarna är Sveriges största arbetsmarknadsmässa för ekonomer, medievetare & systemvetare. Mässan arrangeras av Föreningen Uppsalaekonomerna.

När arrangeras Kontaktdagarna?

Kontaktdagarna 2018 arrangeras 15-16 november.

Var hålls Kontaktdagarna?

Kontaktdagarna håller till på Ekonomikum i Uppsala.

Kan jag som student engagera mig i Kontaktdagarna?

Självklart kan du göra det! Utan alla koordinatorer och medarbetare under Kontaktdagarna skulle projektet inte gå att genomföra. Läs mer om hur du kan engagera dig som koordinator här eller som medarbetare här!