Frågor & Svar

Vad är Kontaktdagarna?

Kontaktdagarna är Sveriges största arbetsmarknadsmässa för ekonomer, medievetare & systemvetare. Mässan arrangeras av föreningen Uppsalaekonomerna.

När arrangeras Kontaktdagarna?

Kontaktdagarna 2018 arrangeras 15-16e november 2018.

Var hålls Kontaktdagarna?

Kontaktdagarna håller till på Ekonomikum i Uppsala.

Kan jag som student engagera mig i Kontaktdagarna?

Självklart kan du göra det! Utan alla medarbetare under dagarna skulle projektet inte gå att genomföra. Läs mer här hur du kan engagera dig.