Hållbarhet gammal

miljomarkning
Kontaktdagarna – en miljömärkt mässa

Vi kan stolt presentera att miljömärkningen, som sker i samarbete och med hjälp av Håll Sverige Rent, kommer att leda till ett större ansvarstagande och bidra till att fler åtgärder vidtas såväl innan som under mässan.

För två år sedan var det övergripande temat för Kontaktdagarna hållbarhet och detta var ett viktigt första steg att ta. Idag är hållbarheten en självklarhet i projektets samtliga led och lyser genom alla olika moment. Områden vi fokuserar extra på är källsortering, utbildning, energiförbrukning, återanvändningsbara material samt hållbar mat och dryck. Med vårt hållbarhetsarbete vill vi inspirera andra att också tänka på miljön och vår omvärld.

Håll Sverige rent

Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell organisation som verkar för minskad nedskräpning, ökad återvinning och för att främja individers och organisationers miljöansvar. Miljömärkt Event är en väl beprövad miljömärkning – Håll Sverige Rent har miljömärkt flera hundra event sedan starten 1999.