Klimatkompensation

Som en del av mässans hållbarhetsarbete erbjuder vi alla utställande företag att klimatkompensera för sitt besök på mässan och vara med och bidra till en hållbar sammankomst.

 

Klimatkompensationen sker via Vi-skogens klimatkompensationsprojekt Kenya Agricultural Carbon Project som är certifierad enligt standarden Verified Carbon Standard. Klimatkompensationen tillämpas genom metoden agroforestry, vilket är plantering av träd och grödor på fattiga småbrukares gårdar i Kenya.

 

Klimatkompensationen bidrar inte bara till att koldioxid tas upp från atmosfären utan bidrar även till att människor som redan drabbas av klimatförändringarna får stöd att leva i ett förändrat klimat. Genom Vi-skogens projekt med klimatkompensation kan bönderna öka sina skördar och anpassa sig till ett förändrat klimat. Varje bondes jordbruk följs noga upp och allt sker på lokalbefolkningens villkor. Deras verksamhet övervakas av certifieringsorganisationen och av externa revisorer.

 

Att klimatkompensera är en självklarhet för Kontaktdagarna vilket vi hoppas att alla besökande företag håller med oss om och vill vara en del av.