Mässan

Kontaktdagarna är en mässa med flera tusen besökare vilket innebär att miljöpåverkan kan bli stor då ett evenemang i denna storlek kräver mycket resurser. För att minska detta har Kontaktdagarna, sedan flera år tillbaka, arbetat aktivt för att göra mässan så hållbar som möjligt. Att tänka på miljön i alla beslut, stora som små, är en självklarhet för oss i projektgruppen och vårt mål är att bli allt bättre för varje år som går. För Kontaktdagarna 2018 är hållbarhetsarbetet inte bara en del av mässarbetet utan grunden på vilken hela mässan står. 

Detta syns till exempel genom att: 

  • Vi minimerar tryckt material vilket innebär att vi till exempel inte har någon utskriven mässkatalog samt undviker flyers och dylikt
  • Vi källsorterar allt avfall både inför och under mässan och tydlig sopsortering står utsatt på flertalet ställen runtom hela mässområdet 
  • Mässan är helt vegetarisk och vi strävar efter att så mycket som möjligt ska vara närodlat, ekologiskt och rättvisemärkt
  • Vi erbjuder företagen på mässan att klimatkompensera för att på så sätt kompensera för de utsläpp besöket till mässan genererar 
  • Alla föreläsare får en tackgåva från Vi-skogen som planterar träd i Afrika för att minska klimatförändringen 
  • Hela projektgruppen arbetar aktivt tillsammans för att hållbarhetsarbetet ska genomsyra alla delar av projektet, och kontinuerliga diskussioner och utvärderingar sker 

 

Vår vision är att minimera mässans miljöpåverkan samt inspirera och engagera både företag och besökare att tänka mer hållbart. 

Vid eventuella frågor kring vårt hållbarhetsarbete går det bra att höra av sig till Vice Mässansvarige med hållbarhetsansvar Agnes Holm Hedberg.