Miljöcertifiering

Håll Sverige Rent – Miljöcertifiering

Kontaktdagarna har sedan fler år tillbaka varit miljöcertifierade via stiftelsen Håll Sverige Rent vilket vi även fortsätter med under mässan 2018. Håll Sverige Rent är en ideell organisation som verkar för minskad nedskräpning, ökad återvinning och för att främja individers och organisationers miljöansvar. Miljömärkt Event är en väl beprövad miljömärkning – Håll Sverige Rent har miljömärkt flera hundra event sedan starten 1999.