Aktuellt / Sök till projektgruppen 2019

Sök till projektgruppen 2019

3 februari, 2019

Vad roligt att du hittat hit och är taggad på att bli en del av Kontaktdagarna 2019! Nedan kan du läsa om de olika posterna som går att söka. Projektet anordnas av Uppsalaekonomerna, men är till för både ekonomer, medievetare och systemvetare. Oavsett vad du pluggar är du välkommen att vara en del av projektgruppen och vi ser fram emot din ansökan!

Vi söker projektmedlemmar till följande poster:


Ledningsgruppen: (Management team)
Ledningsgruppen består av 6 personer: projektledare med budgetansvar, projektledare med företagsansvar, företagsansvarig, eventansvarig, marknadsföringsansvarig och mässansvarig.

Som en del av ledningsgruppen kommer du inte bara ha huvudansvar för ditt område, du kommer även att bära det största ansvaret för att gruppdynamiken ska fungera, samt närvara på våra ledningsmöten. Möten vars huvudfokus ligger på att löpande diskutera vad som görs, och vad som behöver göras i de olika grupperna.

Företagsansvarig (Head of Corporate Relations)
Som företagsansvarig är du en del av ledningsgruppen och ansvarar för samordningen av arbetet i företagsgruppen. I företagsgruppen ingår fyra personer med huvudansvar för företagskontakt, två personer med huvudansvar för sponsring och en med huvudansvar för föreläsningar. Ditt huvudsakliga ansvar ligger inte bara i att ha en översiktlig syn på gruppens arbete och en bra sammanhållning utan även att bidra med motivation och pepp. Du är även en del i att tillsammans med gruppen genomföra arbetsuppgifter och arbeta aktivt mot de mål som vi tillsammans sätter upp för Kontaktdagarna 2019.

Eventansvarig (Head of Events)
Som eventansvarig är du en del av ledningsgruppen och har det övergripande ansvaret för att samordna och planera de evenemang som anordnas i samband med mässan och löpande under verksamhetsåret. Arbetet och planeringen inför eventen sker tillsammans med en till person och i posten ingår även ett tätt samarbete med företag- och sponsoransvariga. Som eventansvarig är du även ansvarig för att bidra med motivation och pepp.

Marknadsföringsansvarig (Head of Marketing and Communication)
Som marknadsföringsansvarig är du en del av ledningsgruppen med ansvar för att samordna arbetet i marknadsföringsgruppen. Du är ansvarig för den löpande kommunikationen mellan samtliga grupper för att kunna koordinera vad som ska förmedlas genom våra sociala medier och hemsida. Du är även en del i det löpande arbetet inom marknadsföringsgruppen och ser till att understödja samtliga medlemmar med kreativitet, nytänkande och motivation.

Mässansvarig (Head of Fair)
Som mässansvarig är du en del av ledningsgruppen och samordnar allt arbete inför och under mässan. Detta innefattar många olika delar som att organisera uppbyggnaden av mässområdet, schema för logistiken under mässan och kontaktsamtal. Du kommer även att ha ansvar för att ha en överblickande helhetssyn på mässgruppens arbete och vara ett stöd för övriga gruppmedlemmar genom att peppa dem och bidra med energi under projektets gång. När mässan går av stapeln har du det yttersta ansvaret vilket gör att det är viktigt att du är strukturerad, noggrann och stresstålig.


FÖRETAGSGRUPPEN
Företagsansvarig
Se beskrivning under ledningsgruppen.

Företagskontakt/Company Relations Coordinator (4 Personer Sökes)
Som företagskontakt kommer du att ansvara för att kontakta företag gällande deras medverkan på mässan. I dina arbetsuppgifter ingår även att fungera som en kontaktperson för de medverkande företagens representanter löpande under året. Som företagskontakt kommer få en bra insyn i hur det är att samarbeta med företag samt knyta bra kontakter.

Företagskontakt med ansvar för sponsring/Company Relations and Sponsorship Coordinator (2 Personer Sökes)
I rollen som företagskontakt med ansvar för sponsring kommer du vara en del av företagsgruppen och arbeta med att få in företag till mässan. I dina arbetsuppgifter ingår det även att vara ansvarig för Kontaktdagarnas sponsring, där ingår det både sponsring för mässan men även för andra event som arrangeras av Kontaktdagarna.

Rollen innebär ett nära samarbete med mässgruppen och eventgruppen. Initialt kommer arbetet likna arbetsuppgifterna involverade i företagskontakt-posten (se beskrivning för företagskontakt).

Företagskontakt med ansvar för föreläsningar/Company Relations and Lectures/speakers Coordinator
I rollen som företagskontakt med ansvar för föreläsningar är du en del av företagsgruppen där ditt huvudansvar är att boka in föreläsare till mässan. Du är även ansvarig för all logistik är kring föreläsningarna. Till dina arbetsuppgifter hör även även att få in företag till mässan likt arbetet som företagskontakterna gör (se beskrivning ovan). Din roll kommer även ha ett nära samarbete med mässgruppen.


EVENTGRUPPEN
Eventansvarig (Head of Events)
Se beskrivningen under ledningsgruppen

Event (Event Coordinator)
Som en del av eventgruppen kommer du tillsammans med eventansvarig planera och fixa inför eventen innan och under mässan. I detta ingår allt ifrån att organisera frukosten på mässan, mingelkvällar och gasque.

MARKNADSFÖRINGSGRUPPEN
Marknadsföringsansvarig
Se beskrivning under ledningsgruppen

Art Director
Som Art Director kommer du att ansvara för och arbeta praktiskt med all grafisk design som presenteras under projekttiden. Du ansvarar för att allt material ser professionellt ut och är grafiskt sammanhängande. Du kommer att ha en kreativ roll med samarbeten som berör samtliga grupper. Vi ser gärna att du har förkunskaper i Illustrator och Photoshop men det är inget krav.

Kommunikatör/Copywriter Coordinator
Som kommunikatör är du ansvarig för all kommunikation på både svenska och engelska som sker löpande via våra sociala medier. Din huvuduppgift är att sammanställa den information och de texter som ska publiceras på alla Kontaktdagarnas informationskanaler under året. Du kommer att ha ett nära samarbete med samtliga grupper men främst med Art Director och IT. Intresse kring dessa roller är meriterande då du kommer fungera som en hjälpande hand åt dessa poster. Du är en driven och kreativ person med fokus på att öka spridningen av Kontaktdagarna.Till dina arbetsuppgifter hör även att ansvara för kampanjerna tillsammans med medarbetar- och kontaktsamtalsansvarig från Mässgruppen.

IT-Ansvarig (IT-Coordinator)
Som IT-ansvarig är du ansvarig för den löpande uppdateringen och utvecklingen av hemsidan. Ansvaret gör att du har ett nära samarbete med samtliga grupper men också att du arbetar självständigt. På mässan har du även ansvar för allting som berör IT.


MÄSSGRUPPEN
Mässansvarig
Se beskrivning under ledningsgruppen

Vice mässansvarig med hållbarhetsansvar (Assistant head of fair and Sustainability Coordinator)
Som vice mässansvarig har du två huvudsakliga uppgifter. Du är ansvarig för att utveckla Kontaktdagarnas hållbarhetstänk inom projektets alla olika delar. Kontaktdagarna har blivit tilldelad ett miljöcertifikat och har som ambition att ligga i framkant bland Sveriges mässor gällande hållbarhetsarbete. Utrymme finns att på ett nytänkande och kul sätt fortsätta lyfta fram Kontaktdagarnas insats för miljön. Din andra huvudsakliga uppgift är att du har ansvar för loungerna som finns på mässan vilket gör att du kommer ha ett nära samarbete med mässansvarig men även övriga medlemmar inom mässgruppen.

Kontaktsamtalsansvarig (Interview Coordinator)
Som kontaktsamtalsansvarig är du främst ansvarig för att planera och organisera kontaktsamtalen som hålls under mässan. Ett kontaktsamtal är ett avslappnat samtal mellan en utvald student och en företagsrepresentant. Du är ansvarig för att organisera och utveckla dessa samtal samt hålla en löpande kontakt med de utställare som väljer att hålla kontaktsamtal. Du kommer även tillsammans med medarbetaransvarig och kommunikatör ha ett huvudansvar för projektets kampanjer. Kampanjer innebär de event som sker i samband med ansöknings perioderna av koordinatorer, medarbetare och kontaktsamtal. Som kontaktsamtalsansvarig kommer du även att ha en nära relation med företagsgruppen.

Medarbetaransvarig (Staff and Recruitment Coordinator)
Som medarbetaransvarig är du ansvarig för alla projektets rekryteringsprocesser. Den största rekryteringsprocessen är rekryteringen av de drygt 100 medarbetare som hjälper till och arbetar under mässan men även rekryteringen av projektets koordinatorer ingår i rollen. Du kommer även tillsammans med kontaktsamtalsansvarig och Kommunikatör ha ett huvudansvar för projektets kampanjer. Kampanjer innebär de event som sker i samband med ansöknings perioderna av koordinatorer, medarbetare och kontaktsamtal.