Events / Hjälp jag är stressad! – En föreläsning med Papilly om stresshantering

Hjälp jag är stressad! – En föreläsning med Papilly om stresshantering

Eventet kommer att ske digitalt
Max antal deltagare: 50
Eventet kommer att hållas på följande språk: Svenska

Känner du dig stressad? Vill du ha forskningsbaserade och konkreta verktyg för stresshantering? 

Stressrelaterad ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning idag, trots det råder stor okunskap om stressens mekanismer och följder. I denna föreläsning ger Papillys psykolog Anders Tengström grundläggande kunskaper i vad stress är och hur den påverkar människokroppen. Du kommer också att få veta vad du behöver tänka på för att undvika stressfällan.

Om Papilly: Papilly erbjuder ett digitalt forskningsbaserat program för självledarskap och mot stress. Programmet bygger på Acceptance and Commitment Therapy (ACT) samt många års forskning och kliniskt arbete i samverkan med ledande forskare från Karolinska Institutet.

Datum & tid:

Startar: 2020-11-27 09:00:00
Slutar: 2020-11-27 10:00:00

Plats:

Digitalt,