Events / Lunchföreläsning med Accenture

Lunchföreläsning med Accenture

Jag heter Caroline Ohlsson och jobbar på Accenture inom Applied Intelligence Strategy. Jag hjälper våra kunder med strategier och beslutsfattning inom AI och Analytics. Ett av mina stora intressen är hållbarhet och jag drivs av att försöka göra världen bättre. I arbetet om en bättre värld ser jag AI som en viktig komponent men AI öppnar samtidigt också upp för risker och hot mot min vision om en bättre värld. Hur säkerställer vi en ansvarsfull utveckling av AI-lösningar? Hur måste vi arbeta för att hålla våra mänskliga biases utanför algoritmerna vi skapar? Mer om utmaningarna vi ser på Accenture och konkreta sätt att arbeta ansvarsfullt med AI kommer ni få ta del av under föreläsningen 21 november på Kontaktdagarna. Jag kommer även resonera kring de krav på skills som i och med detta ställs på framtidens arbetskraft = ni!

På denna föreläsning bjuds det på en vegetarisk lunch!

Datum & tid:

Startar: 2019-11-21 12:00:00
Slutar: 2019-11-21 13:00:00

Plats:

Hörsal 2, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, 753 13 Uppsala