Events / Vilhelm Skoglund, Effektiv altruism

Vilhelm Skoglund, Effektiv altruism

Det som Effektiv altruism handlar om är att på ett bra sätt kombinera det goda som vi gör i forskningens syfte med våra faktiska handlingar. Att effektivisera altruism handlar om att prioritera de olika samhällsproblem som vi står inför och detta och mycket annat kommer det att pratas om på föreläsningen. Exempel på områden där Effektiv altruism arbetar är vilka typer av karriärval och donationer som gör störst skillnad och hur man ska arbeta för att maximera nyttan av de valen vi gör. 

Den som kommer hålla i föreläsningen är Effektiv altruisms Generalsekreterare i Sverige, Vilhelm Skoglund och det tips som han vill ge till unga studenter som snart ska ut i arbetslivet är att vara mån om den karriärväg du tar. Eftersom du kommer att spendera ca 80 000 timmar jobbandes i ditt liv så är det faktiskt den bästa chansen du har att göra någonting viktigt. Så om det finns något i dagen samhälle som du vill förändra eller förbättra så försök att jobba mot att identifiera hur du kan hjälpa till i så stor mån som möjligt. 

Max antal deltagare: 95

Föreläsningen kommer att hållas på svenska.

Datum & tid:

Startar: 2021-11-17 14:00:00
Slutar: 2021-11-17 15:00:00

Plats:

Hörsal 2, Ekonomikum