Kontakteriet 2020

Projektledare

Felicia Ottosson

Projektledare med företagsansvar

+46 (0)736878049 felicia.ottosson@kontaktdagarna.se

Louise Pettersson

Projektledare med budgetansvar

+46 (0)709493752 louise.pettersson@kontaktdagarna.se

Företagsgruppen

Darian Garmiani

Företagskontakt med sponsansvar

darian.garmiani@kontaktdagarna.se

Ebba Johansson

Företagskontakt med föreläsningsansvar

ebba.johansson@kontaktdagarna.se

Elin Voksepp

Företagskontakt

elin.voksepp@kontaktdagarna.se

Isak Engström

Företagskontakt

isak.engstrom@kontaktdagarna.se

Sara Persson

Företagskontakt

sara.persson@kontaktdagarna.se

Andrea Nyberg

Företagskontakt

andrea.nyberg@kontaktdagarna.se

Rasmus Huldt

Företagskontakt

rasmus.huldt@kontaktdagarna.se

Emma Wretman

Föreläsningskoordinator

forelasningskoordinator@kontaktdagarna.se

Niklas Allard

Bil- och sponskoordinator

sponsbilskoordinator@kontaktdagarna.se

Erik Stephanson

Bil- och sponskoordinator

sponsbilskoordinator@kontaktdagarna.se

Benjamin Samuelsson

Företagskoordinator

foretagskoordinator@kontaktdagarna.se

Marknadsföringsgruppen

Vigdis Brudvik

Marknadsföringsansvarig

vigdis.brudvik@kontaktdagarna.se

Emelie Frank

Art Director

emelie.frank@kontaktdagarna.se

Emmeli Nyblom

Kommunikatör

emmeli.nyblom@kontaktdagarna.se

Christoffer Wrigmar

IT-ansvarig

christoffer.wrigmar@kontaktdagarna.se

Michaela Lidnert

Mediakoordinator

mediakoordinator@kontaktdagarna.se

Mässgruppen

Jennifer Forsberg

Mässansvarig

jennifer.forsberg@kontaktdagarna.se

Jenny Hamrén

HR- och kampanjansvarig

jenny.hamren@kontaktdagarna.se

Julia Landin

Vice mässansvarig med hållbarhetsansvar

julia.landin@kontaktdagarna.se

Agnes Söderqvist

Kontaktsamtalsansvarig

agnes.soderqvist@kontaktdagarna.se

Sonja Otteklint

Hållbarhetskoordinator

hallbarhetskoordinator@kontaktdagarna.se

Jenny Blomqvist

Mässkoordinator

masskoordinator@kontaktdagarna.se

Ella Åstrand

Kontaktsamtalskoordinator

kontaktsamtalskoordinator@kontaktdagarna.se

Axel Svensson

Loungekoordinator

loungekoordinator@kontaktdagarna.se

Ebba Gustafsson

Loungekoordinator

loungekoordinator@kontaktdagarna.se

Mikaela Fernström

Monterkoordinator

monterkoordinator@kontaktdagarna.se

Eventgruppen

Vendela Jurland

Eventansvarig

vendela.jurland@kontaktdagarna.se

Roy Österborg

Vice eventansvarig

roy.osterborg@kontaktdagarna.se

Frida Halvardsson

Arrangemangskoordinator

arrangemangskoordinator@kontaktdagarna.se

Marcus Holm

Arrangemangskoordinator

arrangemangskoordinator@kontaktdagarna.se