Kontaktsamtal

 

 

Vad är ett kontaktsamtal?

Ett kontaktsamtal är din chans som student att knyta en närmare kontakt i en lugn miljö med en företagsrepresentant. Under 20 minuter får du som student möjligheten att ha ett enskilt samtal med en företagsrepresentant från ett företag som du är extra intresserad av. Samtalet hålls i mindre grupprum på Ekonomikum under mässdagarna. Som student kan du använda tiden för att få veta mer om företaget, vilka karriärmöjligheter som finns och berätta om du söker traineetjänst, sommarjobb eller heltidsarbete. Ett kontaktsamtal är inte en anställningsintervju, utan är oftast ett mer avslappnat samtal som ger studenter och företag en möjlighet att få en ostörd pratstund med varandra.