Hållbarhet

Arbetsmarknadsmässan Kontaktdagarna arbetar aktivt för att informera om och uppmuntra alla intressenter, så som besökare, medarbetare och företag, att verka för en hållbar framtid. Med cirka 3000 besökare, 60 företag och 150 medarbetare anser vi att det är viktigt att ta ställning och verka för en mer hållbar sammankomst.

Kontaktdagarnas vision är en genomgående hållbar mässa som arbetar aktivt för att inkludera hållbarhet som en naturlig del under hela projektet, från början tillslut. Inför årets mässa har vi satsat ännu mer på att få in alla dimensioner av hållbarhet, både miljömässigt, socialt, etiskt och ekonomiskt.

Vi har valt att via Håll Sverige Rent certifiera oss med märkningen Miljömärkt Event, som vi jobbar tillsammans med för att skapa en så hållbar mässa som möjligt. Det har bidragit till ett hållbarhetstänk som genomsyrar alla beslut som fattas, inom allt från transporter till inköp av varor och sopsortering.

En stor del av vårt miljömässiga hållbarhetsarbete involverar källsortering och att minimera vårt engångsmaterial. Men här behöver vi lite extra hjälp. Vi uppmanar alla mässans besökare, såväl utställare som studenter, att under mässan vara extra noga med vad som slängs och var. De sopstationer som sitter uppe under mässan kommer vara väl utmärkta och omfatta sortering för kompost, plast, pant, papper och brännbart för att underlätta detta.

Tack för er hjälp!

Läs hela vår Hållbarhetspolicy