Hållbarhet

Kontaktdagarnas vision är en genomgående hållbar mässa där såväl miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet inkluderas under hela projektet, från början till slut. Vårt mål är att innan, under och efter mässan inspirera mässans besökare och företag till att verka för en hållbar framtid. Efter en tid präglad av stora förändringar för alla, ställer vi nu åter om till en mässa på plats i Ekonomikum. Vi ser detta året som en möjlighet att utveckla hållbarhetsarbetet i projektet, för att arbeta för en bättre framtid. 

År 2021 är den sociala hållbarhetens år i projektet, vi har bland annat valt att utbilda projektgruppen inom ämnet och infört en hållbarhetspolicy på engelska för att öka inkluderingen. I år har vi för första gången sedan 1983 valt att ställa faktiska krav på oss själva genom att införa en intern hållbarhetspolicy som nu och i framtiden kommer att säkerställa en hållbar mässa samt utveckla Kontaktdagarnas hållbara vision.

Miljömässigt

Kontaktdagarna har under åren arbetat för en miljömässigt hållbar mässa genom att bland annat alltid källsortera vårt avfall och endast servera vegetarisk mat under samtliga av projektgruppens sammankomster. Vi arbetar varje år för att minimera användningen av engångsmaterial, vi återanvänder det material vi kan och ser till att inte göra kortsiktiga inköp. Efter mässan klimatkompenserar vi via ZeroMission för att vara en netto noll mässa vad gäller utsläpp. Även alla utställande företag erbjuds att klimatkompensera.

Ekonomiskt

Många av de miljömässiga besluten går hand i hand med de ekonomiska. Vi arbetar efter ett cirkulärt förhållningssätt gällande Kontaktdagarnas ekonomi, vi undviker inköp som inte är långsiktigt hållbara och köper endast produkter som kan återanvändas eller återvinnas. Vi väljer endast att samarbeta och ta emot sponsrade produkter från företag som delar våra värderingar. 

Socialt

Kontaktdagarna är en mässa för studenter. Vårt mål är att öppna upp för studenter att knyta viktiga kontakter inför det framtida steget ut i arbetslivet, samt ge företag möjlighet att komma i kontakt med framtida medarbetare. Kontaktdagarna arbetar för att informera och engagera våra projektmedlemmar inom hållbarhet för att säkerställa en hållbar mässa, från projektets början till dess slut. Därmed har hela projektgruppen samt koordinatorer tagit del av en hållbarhetsutbildning med den externa organisationen Sustainergies. Kontaktdagarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö och agerar för en inkluderande mässa. 

Vill du veta mer? Klicka nedan för att läsa vår hållbarhetspolicy!